Tekstin koko Suurenna tekstikokoa Pienennä tekstikokoa
Vahvistamo  >  Tunne itsesi >  Itsetunto

Itsetunto

Juhani Wiio kertoo itsetunnon merkityksestä omassa elämässään.Hyvä itsetunto tarkoittaa myönteistä realismia omista mahdollisuuksista ja rajoitteista. Se ei tarkoita itsensä näkemistä yltiöpositiivisessa valossa, tai itsensä korottamista muiden yläpuolelle. Se on myönteinen, mutta samalla totuudenmukainen arvio itsestä. Terve itsetunto kehittyy lapsuudessa ja nuoruudessa, myönteisten kasvukokemusten avulla. Myöhemminkin itsetuntoa voi vahvistaa, ja itsetunto on usein erilainen eri elämän vaiheissa.


Hyvä itsetunto tuottaa riittävän vahvan omakuvan, niin, että omien haasteiden ja puutteiden havaitseminen ei romuta itseluottamusta, eikä tuota voittamatonta ahdistusta. Omat hyvät ominaisuudet näyttäytyvät viime kädessä huonoja tärkeämpinä.  Haasteiden hyväksyminen tai myöntäminen ei kuitenkaan tarkoita oman huonon tai toisia haavoittavan käytöksen oikeuttamista. Se ei tarkoita selittelyä tyyliin: ”No, kun minä olen tällainen, enkä voi itselleni mitään”. Realistiseen omakuvaan ja hyvään itsearvostukseen liittyy pyrkimys kehittyä ja tehdä parhaansa.


Itsetunto on muuttuva ja kehittyvä ominaisuus

Itsetunnon ja oman toiminnan yhteydet ovat kahdensuuntaisia. Itsetunto - tai yhtä lailla sen puute - vaikuttaa toimintaan ja ratkaisuihin. Ihmisen oma toiminta ja sen seuraukset taas puolestaan vaikuttavat itsetuntoon. Näin ollen hyvä tai huono itsetunto johtavat usein itseään vahvistavaan kehään. Hyvä itsetunto lisää usein valmiuksia nähdä omat kyvyt sekä mahdollisuuksia ympärillä, huono itsetunto taas kaventaa mahdollisuuksia. Huono itsetunto voi johtaa myös pätemisen tarpeesta johtuvaan suorittamiseen ja koetun stressin lisääntymiseen.  


Itsetunto on persoonallisuuden yksi keskeinen ominaisuus. Kuitenkaan arvoamme tai onnistuneisuuttamme ei voi mitata sen mukaan. Itsetunto on vain yksi ominaisuus kaikkien muiden joukossa. Hyvä itsetunto helpottaa elämää, mutta heikko itsetunto ei tarkoita epäonnistumista elämässä. Heikonkin itsetunnon kanssa voi opetella tulemaan toimeen, ja sitä on mahdollista myös kohentaa.


Oiva: Ajatukset itsestäsi


Oiva-hyvinvointiohjelman harjoituksella voit opetella hyväksymään itsesi sellaisena kuin olet.


Tämän tehtävän avulla voit lähteä vahvistamaan itsetuntoa: Arvosta itseäsi.Hyvän itsetunnon tunnusmerkkejä ovat:

  • tunne, että on hyvä monissa asioissa
  • luottamus itseen
  • itsensä arvostaminen 
  • omien ominaisuuksiensa perustavaa arvostamista  
  • oman elämän kokemista ainutkertaisena ja tärkeänä
  • kyky arvostaa muita
  • sosiaalinen joustavuus ja sopeutuvuus
  • itsenäisyys oman elämän hallinnassa
  • riippumattomuus toisten mielipiteistä
  • kyky sietää epäonnistumisia ja pettymyksiä.

Tulosta tämä sivu
Katso & kuuntele

Kokeile & testaa

Oiva-hyvinvointiohjelma